girl holding balloon

Tegenwoordig wordt er bij het bouwen en verbouwen steeds meer rekening gehouden met de natuur. Tot voor kort hield men daar nog maar weinig rekening mee. De natuurbescherming en de aandacht voor gebouwen hielden maar weinig rekening met elkaar. Nu gaan we tegenwoordig anders met de natuur om. De manier waarop de mens met het landschap, dorpen en steden omgaat, is voor een groot deel bepalend voor de ontwikkeling van planten en dieren. Door een grote verscheidenheid aan dieren en planten blijft de bodem vruchtbaarder. De bloemen worden beter bestoven, waardoor de plagen en ziektes minder zullen zijn. Daarom is de biologische diversiteit in een bepaald gebied belangrijk. In principe kun je zeggen dat verstedelijking een verlies aan de biodiversiteit geeft. Dat moet voorkomen worden, omdat de biodiversiteit belangrijk is voor het welzijn van de mens. Door de verandering van het landschap, door onder ander de verstedelijking, ontstonden er ook nieuwe kansen. Er zijn diersoorten die ervan geprofiteerd hebben. Er zijn dieren waarbij de steden en dorpen het belangrijkste leefgebied is geworden. Daarbij kun je denken aan de huismus, vleermuizen, gierzwaluw, steenmarters en muurplanten. Deze gebruiken de gebouwen die wij gebouwd hebben.

Natuurinclusief bouwen.
Bij het natuurinclusief bouwen van woningen en bedrijfspanden kan de natuur worden geïntegreerd in het bouwobject. In zo’n pand worden voorzieningen aangebracht die voor de natuur van belang zijn. Tijdens het bouwen wordt de natuur in het gebouw geïntegreed. Er zijn talloze technische voorzieningen om de natuur in een gebouw op te nemen. Er kunnen inbouwkasten voor broedende vogels of vleermuizen worden geplaatst. Er zijn voor de gierzwaluw speciale dakpannen. De groene daken die je steeds vaker ziet op de platte daken zorgen voor een betere leefomgeving voor mens en dier. Bij het aanleggen van een verlichting moet erop gelet worden dat deze geen schade aan vogels en andere insecten kan toebrengen. Door het natuurinclusief bouwen zal de biodiversiteit groter worden wat gezonder is. Ratten en muggen worden door de biodiversiteit aangepakt. Door het gebruik van groene daken zal tijdens de zomer het binnen koeler blijven en de warmte tijdens de wintermaanden beter worden vastgehouden. Vooral in de grote steden, waar veel woningen zijn met platte daken, worden deze voorzien van groene planten. Dat is goed voor het zuiveren van de lucht. Dus hoe meer natuurinclusief er wordt gebouwd hoe beter dat is voor het milieu. We moeten er tenslotte met zijn allen voor zorgen dat de aarde niet blijft opwarmen, omdat we anders een rampzalige tijd tegemoet gaan.

De opwarming van de aarde.
We kunnen door natuurinclusief bouwen bijdragen om de natuur te beschermen. Hoe meer groen er is op de aarde hoe beter dat is voor het milieu. We zien nu al dat de aarde aan het veranderen is. De gemiddelde temperatuur wordt hoger waardoor er steeds meer rampen ontstaan. De ijskap is aan het smelten en we krijgen steeds zwaardere regenbuien waarvan we de waterafvoer niet meer voor elkaar kunnen krijgen. Ook de orkanen en stormen nemen aan kracht toe. Daarom is het belangrijk dat we de gemiddelde temperatuur op aarde verminderen. Daarvoor is natuurinclusief bouwen een van de vele oplossingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *