Subsidie voor groene stroom in ere hersteld.
De nieuwe subsidies zijn volgens de zegsman van het ministerie nodig om de kabinetsdoelstelling van twintig procent duurzame energie in 2020 te bereiken.

Ongeveer de helft van de groene stroom die Nederlandse huishoudens afnemen, wordt ook opgewekt in Nederland.

Bronnen van groene stroom: zon, wind en water
Subsidie groene stroom te mager

Nieuwe subsidie voor groene stroom
Minister Maria van de Hoeven heeft honderden miljoenen extra tot haar beschikking voor het subsidiëren van groene stroom. Vanaf 2012 gaat het om een structureel bedrag van 300 tot 350 miljoen euro per jaar.

Kamer wil subsidies voor groene stroom hervatten
Subsidie op groene stroom op herhaling

Tuinders grijpen naast subsidie groene stroom
19-10-2009
DEN HAAG (ANP) - Tuinders die bij het verwarmen van hun kassen tegelijk elektriciteit opwekken komen niet in aanmerking voor subsidie voor het opwekken van groene stroom. Dat schrijft minister Van der Hoeven (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer, die in een motie van CDA'er Mastwijk hierop had aangedrongen. Volgens Van der Hoeven zijn de zogeheten wkk-installaties (warmte-kracht-koppeling) zoals die in de glastuinbouw doorgaans gebruikt worden ook zonder subsidie rendabel.
Bron: Reformatorisch Dagblad

Subsidie voor groene stroom in ere hersteld
(Novum) - De overheid geeft weer subsidie voor milieuvriendelijke manieren om elektriciteit op te wekken. Investeerders kunnen vanaf 1 april aanvragen indienen, laat een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken woensdag weten. De laatste subsidieregeling werd in augustus 2006 stopgezet door toenmalig minister Joop Wijn (CDA).
Bron: Novum/ANP http://www.trouw.nl/laatstenieuws/laatstenieuws/article899445.ece/
Subsidie_voor_groene_stroom_in_ere_hersteld#readmore

populariteit groene stroom groeit
In 2007 maakten ongeveer 2,4 miljoen huishoudens gebruik van groene elektriciteit. Dat betekent dat één op de drie huishoudens is overgestapt op groene stroom.

Groene stroom is duurzaam
Groene stroom is duurzaam, omdat die voortkomt uit onuitputtelijke energiebronnen, zoals wind en zonlicht. Bovendien komen er nauwelijks vervuilende stoffen vrij bij de opwekking.
De tijd dat u vastzat aan uw regionale energiemaatschappij ligt alweer lang achter ons. In Nederland kiest u zelf uw stroomleverancier én kunt u precies kiezen welke stroom u wilt. Stroom uit steenkolen, bijvoorbeeld, of wilt u juist van de zon en de wind leven?
Grofweg kennen we twee soorten stroom. Zogeheten groene stroom wordt duurzaam opgewekt. Grijze (gewone) stroom wordt opgewekt met fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool, maar ook uit kernenergie. Grijze stroom is niet duurzaam: fossiele brandstoffen zijn miljoenen jaren geleden gevormd en stook je ze eenmaal op, dan is de grondstof voor altijd weg. Bovendien komt de CO2 die in de fossiele brandstoffen zit opgeslagen, bij verbranding vrij in de lucht. Dat versterkt het broeikaseffect en klimaatverandering. Vanuit milieuoogpunt is groene stroom de beste keuze.
Bron: http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Groene%20elektriciteit
 


Hasselt en groene stroom

Stad draait nu volledig op groene stroom

HASSELT - De stad verbruikt sinds gisteren enkel nog groene stroom. Hiermee reduceert de stad haar CO2-uitstoot tot nul. 'En het kost ons geen cent meer', zegt schepen van Energie Rob Beenders.

Hasselt mag terecht de groenste gemeente van Limburg genoemd worden. 'We zijn de eerste gemeente in Limburg die volledig op groene stroom draait', zegt Beenders fier. 'Of we ook de eerste in Vlaanderen zijn, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik weet dat er wel een aantal steden en gemeenten bezig zijn met de omschakeling.'

Het stadsbestuur tracht al enige tijd zo groen mogelijk te leven. Onlangs werden op het dak van de centrale werkplaatsen tweeduizend zonnepanelen geplaatst. Hiermee wordt 300.000 kilowatt geproduceerd. 'Op zonnige dagen als nu produceren we meer stroom dan we verbruiken, want de werkplaats is in de namiddag gesloten. Het overschot aan stroom verkopen we aan een bedrijf', zegt de schepen. Ook werd een tankstation op zonne-energie in gebruik genomen dat de vier elektrische mini-trucks en de elektrische stadsfiets bevoorraadt.
Bron: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=1N1TQ8PF


Afval scheiden en groene stroom


Nederlanders zijn bewuster dan ooit bezig met het milieu, met goede doelen en met zorg voor latere generaties, maar we zijn er nog niet. Groen gedrag in Nederland bestaat vooral uit het scheiden van afval en het gebruik van groene stroom. Bijna vier op de vijf Nederlanders gooit het afval in de daarvoor bestemde bakken. Groene stroom is gemeengoed; vrijwel de helft van de Nederlanders tapt groene stroom.


Subsidie groene stroom vanaf 1 april van start

Per 1 april 2008 kan bij SenterNovem subsidie worden aangevraagd voor de productie van duurzame energie. Dit jaar is voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) 1,3 miljard euro beschikbaar, voor zowel particulieren als bedrijven. De producent van de duurzame energie krijgt een vergoeding om het onrendabele deel van zijn energieproductie te compenseren.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvraag. Aanvraag voor de subsidie is mogelijk van 1 april 2008 tot en met 31 december 2008. Het gaat om de productie van duurzame energie uit biomassa, biogas, afvalverbranding, windturbines op het land en zonne-energie. De contracten voor windturbines op het land en zonne-energie hebben een looptijd van 15 jaar, die voor biomassa 12 jaar. De subsidie gaat in op het moment dat de installatie in gebruik wordt genomen. SenterNovem zegt binnen dertien weken uitsluitsel te geven of de aanvraag wordt gehonoreerd.


Arnhemse trolleybussen over op groene stroom
25-05-2008
De Arnhemse trolleybussen rijden vanaf donderdag 29 mei op groene stroom, afkomstig van waterkrachtcentrales in Noorwegen. Wethouder Cees Jansen (verkeer en milieu), directeur Volkert Vintges van de Gelderse Milieufederatie, en concessiedirecteur Richard Bruns van Connexxion halen die dag gezamenlijk de hendel over. Dit gebeurt om 9.45 uur op het Velperplein.

De Gelderse Milieufederatie (GMF) steunt het initiatief voor de klimaatneutrale Arnhemse trolley. De GMF doet mee aan de landelijke campagne HIER voor een klimaatneutraal Nederland. De trolleybus wordt dan ook meteen voorzien van het HIER-logo. Alle 40 Arnhemse trolleybussen krijgen de sticker opgeplakt.

Beter klimaat
De Arnhemse trolley, die in september volgend jaar 60 jaar bestaat, draagt al bij aan schonere lucht, omdat een elektrisch aangedreven bus geen schadelijke stoffen als stikstofoxide en fijn stof uitstoot. Doordat de trolley op groene stroom gaat rijden, draagt de bus binnenkort ook bij aan schone energieopwekking, schonere lucht en een beter klimaat.
Het Arnhemse trolleynet verbruikt zes miljoen kilowattuur stroom per jaar. Een waterkrachtcentrale verbruikt geen fossiele brandstoffen en stoot geen kooldioxide uit. Voor het Arnhemse trolleynet betekent dat een besparing van 5.580 ton kooldioxide per jaar.

Luchtkwaliteit
De gemeente voert niet alleen klimaatbeleid, maar voert de komende jaren meer maatregelen uit om te zorgen voor betere luchtkwaliteit. Zo komt er een systeem voor dynamisch verkeersmanagement waarmee de verkeersdoorstroming in het centrum verbetert. Een verbod voor vervuilende vrachtwagens op of binnen de centrumring wordt nader uitgewerkt. In onderzoek is een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer en een aanpassing van de parkeervoorzieningen in Arnhem Noord voor de bestaande en nieuwe attracties.
Bron: Gemeente ArnhemTerughoudendheid met subsidie op grootschalig gebruik groene stroom
 

Dit is 2006 !! Geen subsidie voor groene stroom
Vrijdag stopte het kabinet plotseling de subsidieregeling voor groene stroom. Reden: Nederland voldoet sneller aan de europese doelen voor groene stroom. De ondernemers in Nederland die zich bezig houden met het maken en uitvinden van methodes om groene stroom op te wekken zijn boos.
De afnemers willen wel groene stroom maar als de overheid het verschil voor de duurdere groene stroom niet bijlegt, zien ze van hun orders af.
Wijn staakt subsidie op groene stroom

Minister Joop Wijn van Economische Zaken zet per direct een streep door de subsidieregeling voor duurzame energieopwekking. Nieuwe projecten voor stroomopwekking met wind, zon, water of biomassa komen niet meer in aanmerking voor de subsidieregeling. Ingediende projecten worden nog wel afgehandeld.
 

Groene stroom
Uit Wikipedia
Met een windturbine kan wind worden omgezet in elektriciteit
Met zonnecellen kan zonlicht worden omgezet in elektriciteitGroene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen.

Er zijn verschillende manieren waarop groene stroom opgewekt kan worden: met behulp van:

* wind, met windturbines
* waterturbines die werken bij een sluis in een rivier.
* het verbranden van biomassa, bijvoorbeeld snoeiafval of afvalhout uit de bouw of industrie
* zonne-energie, zonnestroom
* het verbranden van afval in afvalverbrandingsinstallaties
* geothermische energie
* golfslag-energie (in ontwikkeling)
* getijdenenergie
* blauwe energie
Op dit moment, 2004, komt de meeste groene stroom uit biomassa uit bijstook, wind en waterkracht, in deze volgorde. De komende 20 tot 30 jaar zijn windmolens de enige techniek waarmee veel groene stroom is op te wekken. Bijna alle deskundigen spreken de verwachting uit dat elektriciteit uit de zon, met zonnepanelen, nog wel 20 tot 30 jaar op zich zal laten wachten. Zo lang duurt het voordat de zonnepanelen goedkoop genoeg zijn geworden om de stroom in prijs te laten concurreren met stroom uit wind of gewone centrales die aardgas, steenkool of biomassa verstoken. In 2007 voorspelden Europese deskundigen dat zonnestroom vanaf 2015 of 2017 volledig kan concurreren met marktprijzen van conventioneel opgewekte elektriciteit.
 

Energielabel voor huizen

Subsidie op zonnepanelen.

Subsidie op zonneboilers.

Stichting DuurzaamVerder

Allerlei subsidies voor jou

Is er nog subsidie op dubbel glas? Subsidie komt eraan.

Subsidie voor windmolens en windenergie.

Ekozine, het E-zine over een duurzame samenleving

Subsidie op dubbel glas? Subsidie op dubbelglas komt terug.

Het wie, wat, waar over biologisch eten